Focení a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru národní kulturní památky státního zámku Červená Lhota je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Focení a natáčení v interiérech všech prohlídkových okruhů je zakázáno. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: cervenalhota@npu.cz.
  4. Focení, filmování a pořizování jiné dokumentace pro vědecké, dokumentační a další nekomerční účely povoluje Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích na základě písemné žádosti: ups.budejovice.pr@npu.cz.

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PhDr. Tomáš Horyna

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 384 384 228, 724 663 553
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Červená Lhota 1/, Červená Lhota 37821
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze učitelství třetího stupně, aprobaci český jazyk občanská výchova. Během studia svůj zájem zaměřoval hlavně na českou literaturu 19. století. Literárnímu biedermeieru se věnovala i jeho rigorózní práce, kterou obhájil roku 2004. Již během studia působil v Praze jako gymnaziální učitel a zároveň kostelník Týnského chrámu. Svou profesní dráhu v památkové péči započal však již roku 1992, jako absolvent Střední průmyslové školy stavební, na Státním ústavu památkové péče, kde pomáhal při reidentifikaci městských památkových zón. Kastelánem zámku Červená Lhota je od 1. 8. 2003. Během studií se věnoval činohernímu herectví, jehož základy si osvojoval pod vedením Jiřiny Steimarové. K tomuto svému koníčku se příležitostně vrací při občasných produkcích zámeckého divadla, které na jeho popud vzniklo roku 2010. V současné době působí i jako akolyta římskokatolické farnosti sv. Ottona v Deštné.